jaktovildmark.se
SSL

Spänningsdelare - Experimentpaket 3B Scientific

Prisuppgifter

Läs mer och köp

En spänningsdelare i sin enklaste form består av ett par motstånd kopplade i serie, varigenom den totala spänningen över dem är uppdelad i två delar. En spänningsdelare anses vara laddad när ett ytterligare motstånd är anslutet parallellt med ett av paret. Strömmen och spänningen i varje del av kretsen beräknas som i alla andra serier eller parallella kretsar med Kirchhoffs lagar. När det inte finns någon belastning på avdelaren kan delarna av spänningen variera mellan 0 volt och den totala spänningen, beroende på de enskilda motstånden. Det är dock en markant skillnad när kretsen belastas med mycket små belastningar. Då blir spänningen över kretsens del inklusive belastningen mycket liten oavsett motstånd i avdelaren. Ingår: Plug-in-kort för komponenter Plug-in-kort för montering av elektriska och elektroniska kretsar med komponenter i plug-in-hus. Har 4 mm uttag på framsidan och baksidan, var och en internt ansluten till en kvadrat med 9 uttag plus två kontinuerliga seriella layouter var och en med 12 uttag. Två intilliggande plug-in-kort kan anslutas ihop via plug-in-komponenter för att skapa ett kort som är dubbelt så stort. Anslutningsrutor: 16 hela rutor och fyra halva rutor Uttagsseparation: 19 mm från kant till kant på anslutningsrutor 50 mm från mitten till mitten av anslutningsrutor Mått: 300x200x24 mm³ Linjärt motstånd, 47 Ohm Linjärt motstånd, 100 Ohm Linjärt motstånd, 150 Ohm Linjärt motstånd, 470 Ohm Potentiometer 220 Ohm, 3 W, P4W50 Komponenter i plug-in-höljen med fyra pluggar separerade med 50 mm. Motstånd: 220 Ω Max. effekt: 3 W DC Strömförsörjning 20 V, 5 A (230 V, 50/60 Hz) Universal strömförsörjning med digital ström- och spänningsdisplay. Utgångsspänning och utström kan justeras kontinuerligt. Enheten kan användas som en konstant spänningskälla med strömbegränsning eller som en konstant strömkälla med spänningsbegränsning. Specifikationer: DC-utgång: 0-20 V, 0-5 A Uteffekt: 100 W. Stabilitet vid full belastning ≤0,01% + 5 mV, ≤0,2% + 5 mA Återstående krusning ≤1 mV, 3 mA Display: 2 x 3 -siffrig LED Terminaler: 4 mm säkerhetsuttag Mått: ca. 130x150x300 mm³ Vikt: ca. 4,7 kg Analog multimeter Permanent kortslutningssäkert studentmätinstrument för mätning av spänning och ström i det extra låga spänningsområdet. Det elektroniska överbelastningsskyddet uppnås utan användning av en säkring, vilket innebär att man inte behöver byta säkringar eller beställa reservdelar. Skyddssystemet fungerar ändå utan hjälpenergi och garanteras även när batteriet är urladdat eller om det inte finns något batteri. Direkt och växelspänning: 0,3 - 30 V Likström och växelström: 1 - 3000 mA Sats med 15 säkerhetsförsöksledare, 75 cm

Kategori: Ellära
Artikelnummer: FY18