jaktovildmark.se
SSL
Sidan innehåller annonslänkar
Diverse

Skog och mark, 3 - 10 år

Prisuppgifter

Läs mer och köp

Med detta paket kan du gå ut med 5-15 barn lite beroende på hur väl de samsas om utrustningen. Kikarna är lättanvända och relativt tåliga. Prisklassen är sådan att du vågar låta barnen hantera dem. Med paketet följer en större och lite tyngre kikare som bör användas under uppsikt från vuxen då kvalitén är högre och så även priset och vikten. (Observera att kikarna kan användas för stjärnor och månen med, men ABSOLUT INTE emot Solen.) Sållen är till för att finna småkryp i förnan. Mycket bra för att tala om naturens olika kretslopp och nedbrytarnas betydelse för att naturen skall fungera eller insekternas betydelse för fåglar och smågnagare. Två botanikluppar möjliggör studier av mineral, artbestämnig eller åtminstone bestämning till familj för flertalet mossor, lavar, blommor och småkryp. Komplettera gärna med små enkla burkar (sylt eller creme fraiche) att förvara de små krypen i. Om ni sätter lock på, gör lufthål och se till att de står svalt, kanske med en fuktig tuss med hushållspapper eller bomull i, så att inte djuren torkar ihjäl. Tänk på att de flesta småkryp i sållmaterialet gräver ner sig om man skakar om dem för mycket. Perfekt tillfälle för barnen att öva på empati! Släpp ut djuren när ni är klara med dem! Om du känner att du saknar något eller har frågor om produkterna eller de pedagogiska förslagen tveka inte att kontakta undertecknad som är utbildad gymnasielärare och har jobbat som museipedagog i många år på Göteborgs Naturhistoriska Museum. OBS! Kolla om du har priset med eller utan moms. Gunnar Sporrong ---------- Projektförslag: Se hur många fågelarter ni kan finna och försök att placera dem i näringsväven. Vad äter de? Är de flytt- eller stann-fåglar? Vilka är deras främsta fiender? Trivs de bäst i skog och mark eller trivs de nära människan? Sätt upp fågelholkar och se vilka fåglar som häckar i dem, eller fågelbord i skogsbrynet och se vilka stannfåglar som kommer och äter på vintern. Kolla i förnan vad ni kan finna. Det är inte bara jord där nere! Vad lever de olika djuren av? Försök att finna: maskar (0 ben) blötdjur (sniglar och snäckor, 1 fot (?)) insekter (skalbaggar,tvåvingar, steklar, skinnbaggar m.m. 6 ben) spindeldjur (spindlar, kvalster, fästingar, 8 ben) kräftdjur (gråsuggor, 12 eller 14 ben) och mångofotingar (enkel- och dubbelfotingar med mer än 20 ben). Finns tusenfotingar egentligen? Kolla in vilka arter av mossor och lavar som finns. Kan det gå att färga saker med lavar och mossor? Kolla in vilka arter av blommor ni kan finna. Vad betyder deras latinska namn? Tala om Linné och svensk historia. Vilka träd finns? (Förvånansvärt många barn i mellanstadiet vet inte skillnaden mellan en gran och en tall. Det här är rätt ålder att göra något.) Paketet innehåller: 1 kikare: UpClose G2 10x50 med porroprisma 2 kikare: UpClose G2 8x21 med takprisma 1 förnasåll 2 botanikluppar, 20x

Kategori: Exkursioniskogochmark
Artikelnummer: MUND001

Se även andra produkter från Exkursioniskogochmark