jaktovildmark.se
SSL
Baader-Planetarium

Baader-Planetarium 2 tum Solar Continuum Filter (540 nm)

Prisuppgifter

Läs mer och köp

Baader 2 tum Solar Continuum Filter (540 nm) Filtrets verkan Solytans kontrast ökar avsevärt. Speciellt strukturer, som flares vid solkanten, granulationen och finare detaljer i ytterkanten på solfläckar blir tydligare. Kromatisk abberation, för akromatiska och ED-teleskop, försvinner helt. Bilden blir skarp och klar, som genom en APO. Baader Solar Continuum är inte ett vanligt enkelt grönfilter. Detta är ett specialfilter, som har maximal transmission exakt där solens strukturer framträder, som bäst. Detta smalbandsfilter reducerar avsevärt seeingens inflytande på bildkvaliteten. Praktiska tips Teleskopöppningar större än 150 mm, kombineras lämpligen med Baader solfilterfolie, för visuellt bruk. Mindre öppningar ger då för mörk bild och vi rekommenderar här att du i stället använder Baader solfilterfolie för fotografiskt bruk och kombinerar detta med ett gråfilter (12,5% transmission), samt UV/IR blockfilter. Observera att Baader Solar Continuum filter alltid måste kombineras, som ovan beskrivits. Leveransen omfattar: 1st 2" Baader Solar Continuum Filter Produktmanual Manual och informationsblad till astronomiska filter

Kategori: Filter
Artikelnummer: ABA2458391