jaktovildmark.se
SSL
Sidan innehåller annonslänkar
Alega

Absoluta Nollpunkten

Prisuppgifter

Läs mer och köp

Med denna apparat utnyttjar du Charles lag och visar på sambandet mellan temperatur och tryck. Plotta sambandet mellan trycket och temperaturen och extrapolera den uppkomna räta linjen till dess att trycket är noll. Vid trycket noll bör luftmolekylerna vara helt stilla och därför inte ha någon rörelseenergi. Försöket ger ett bra approximativt värde för den absoluta nollpunkten. Dessutom ges en god motivering för eleverna, varför det inte kan bli kallare än absoluta nollpunkten. Produktmanualer Manual till TR13 - Absoluta nollpunkten ()

Kategori: Tryck
Artikelnummer: 6df8b962fc684aa3bf83f64ef20864a4